ارتش و نیروهای مسلح سوریه، تروریست های نفوذ کرده به بخش هایی از پادگان ادوات در شهرک حرستا را وادار به عقب نشینی کرد.