یک انتخاب ساده و خوشمزه برای صبحانه ای متفاوت نان بادامی علاوه بر داشتن خاصیت طعم دلچسبی دارد.