منابع امنیتی مصر از کشته شدن ۲ تکفیری در عملیات نیروهای ارتش این کشور در استان شمال سیناء خبر دادند.