مدیریت بحران بوشهر پس از وقوع یک صاعقه مهیب در بوشهر، به حالت آماده باش درآمد.