لکهنو گرچه در مقایسه با آگرا و بنارس تا حدود زیادی در حاشیه است اما بدون شک یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایالت اوتار پرادش در هندوستان به شمار می رود