مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر به عنوان بزرگ‌ترین باغ تاریخی ایران مکانی چشم نواز برای گردشگران داخلی و خارجی است.