رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامه ای به استاندار لرستان مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی خانه حافظ الصحه حافظی در این استان را به او ابلاغ کرد