مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد