معاون میراث فرهنگی کشور دربازدید از آثار تاریخی آسیب دیده شهرستان های سرپل ذهاب و قصر شیرین گفت مرمت اضطراری بناهای تاریخی آسیب دیده از زلزله امروز 96 8 29 اغاز می شود