مسابقه فیلم سپیدار آنلاین در حاشیه‌ سومین جشنواره‌ محیط زیستی سپیدار برگزار می‌شود.