نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به خطر شیوع کانکس‌نشینی در کلانشهرها به خصوص تهران بزرگ هشدار داد.