فریدون آسرایی صفحه اینستاگرامش را به تصویری از كمك هاى مردمى از همه نقاط ايران به مناطق زلزله زده اختصاص داد.