«بسیار شگفت‌زده شدم، اصلا فکر نمی‌کردم وسایلم دیگر پیدا شود، رفتار انسان‌دوستانه مامور پلیس من را شک‌زده کرد، تاکنون چنین سرویسی به این سرعت از پلیس کشور خود دریافت نکرده‌ام».