آیت الله مجتهدی در شرح حدیث می فرماید: کسی که نماز نمی خواند مالش حرام است.