در این گزارش با کلبه‌هایی منحصر به فرد آشنا خواهید شد که فقط گردشگرانی خاص از اقامت در آنها لذت می برند.