بخش خبری 20:30 به موضوعات مختلف و سوژه‌های متنوعی پرداخته است.