مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت طی پایش های صورت گرفته در منطقه زیستکره توران شاهرود چهار قلاده یوزپلنگ آسیایی مشاهده شد