من برایِ فکر کردن به تو کوچک ترین کار را هم کنار میگذارم
تا صدایت را تصور کنم!
عطرِ تنت را در خیالی محال ببویَم
در چشمانت واژه ی عشق را معنا کنم!
حال..
تو منتطقَت را صرف کدام بی احساس میکنی!!

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی