📍شما اینو چه جوری میخونین؟

” LIFEISNOWHERE ”

🔹اگر شما اونو life is no where خوندین،
یعنی: زندگی هیچ کجا وجود ندارد!
[ @matnhayzibaaa ]
🔸اگر شما اونو life is now here خوندین،
یعنی: زندگی در همین لحظه جاریست!

پس میشه گفت زندگی در واقع نحوه دید و نگرش ما به هر چیزیه
بیاین به زندگی از زاویه قشنگش نگاه کنیم…!

|✍️ارائه شده توسط کانال #جملاة_ناب‌|

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی