⭕️دلیلی نداره شما بعد از دعوا زنگ بزنید یا برید پیش خانوادتون کل ماجرا رو تعریف کنید
اولاً که اونا خیلی یک طرفه قضاوت میکنن
دوماً همسرتونو پیش خانوادتون خراب میکنید
شما بعد یه مدت کوتاه آشتی میکنید و همه چی رو فراموش میکنید

❌اما خانوادتون یادشون نمیره و دیدشون نسبت به زندگی شما عوض میشه
واز این به بعد منتظر باشید تو زندگی دونفرتون دخالت کنند چون شما خوتون این اجازه رو بهشون دادید. https://t.me/hi_moshavere

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی