#همسرداری

چنانچه همسرتان با رفتار یا گفتارش باعث آزردگی شما شده است، او را ببخشید❗️

هرگاه اختلافی به وجود آمد، گذشته ‌ها را به رخ او نکشید، به خصوص اگر اظهار پشیمانی کرده است.

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی