آه ای دل بیچاره ی من ناز نداری

هم نغمه ی مهتاب و هم آواز نداری

ای وای، از این دهر نبردی هیچ چیزی

حتی شبحی کلبه ی دلباز نداری

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی