دلم تنگ است برای ڪسی ڪه…
نمیشود…
او را خواست!!!
نمیشود…
او را داشت!!!
فقط میشود سخت برای او
دلتنگ شد…
و درحسرت آغوشش سوخت

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی