@rayanvaysi
ازت متنفر و ممنونم…
متنفرم به خاطرِ نحسیِ وجودت
و ممنونم بابت اینکه
به پاهام برای رسیدن به هدف هام سرعت دادی
و به دستام برای به کف آوردن رویاهام نیرو…
ازت متنفر و ممنونم…
متنفر بابت بی گناه و تقصیر آزار دادنم
و ممنون بابت حسِ جنگندگی که تویِ قلبم ریختی تا برایِ علاقه ام، آدمِ موردِ علاقه ام، بجنگم و نذارم آسون فرصتِ عاشقی بره از کفِ دلم…
ممنونم بابت کمک هایی که کردی
برایِ کشف خودم
دیدن زیبایی هایِ روح و وجودم…
ممنون بابت لبخند هایِ رضایتی که از مقایسه ام با تو رویِ لب هام نقش بست و باوری که به خودم پیدا کردم…
ممنون که دشمنم شدی
تا قدر دوستی هارو بیشتر بدونم
گاهی یه دشمن درس هایی به آدمی میده، که هزارتا دوست نمیتونن که نمیتونن….

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی