وقتی باهاش نمیمونی..
بهش نگو “دوست دارم”
بهش نگو “همه زندگیته”
“مرد باش” بهش بگو بعد ازخوش گذرونی” میرم
ببین “ایندفعه” اون میمونه یا تو۰۰؟؟
“مرد باش”

 

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 51 نوشته در : اخبار شبکه های اجتماعی