Shape tween ها…

۱. در ابتدا نرم افزار فلش را باز کنید و در صفحه کاری خود یک شئی را رسم کنید .

Shape Tween ها در Adobe Flash 1

 

۲.تنها تفاوت برای ایجاد Shape tween در این مرحله میباشد . در این مرحله باید بر روی frame مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه ی insert keyframe را انتخاب کنید.

Shape Tween ها در Adobe Flash 2

 

۳.حالا باید تغییری رابر روی شئی خود اعمال کنید به عنوان مثال جای آن را تغیر دهید و یا اندازه آن را کوچک و بزرگ کنید یا میتوانید همه ی این تغیرات را باهم بر روی شئی اعمال کنید.

۴.حالا بر روی یکی از frame های ایجاد شده راست کلیک کنید و گزینه ی Shape tweencreate را انتخاب کنید.

Shape Tween ها در Adobe Flash 3

 

۵. حالا اگر فایل مورد نظر را اجرا کنید مشاهده خواهید کرد که Shape tween بر روی شئی شما اعمال شده است و نیازی به تبدیل شئی به سمبل وجود ندارد

Related Posts
  • runtime ik در فلش
  • تولید ik motion ها با ابزار bine در Adobe Flash
  • ویرایش Frame ها در Adobe Flash
  • استفاده از Motion Preset ها در Adobe Flash
  • استفاده از سمبل های گرافیکی و movie clip ها در انیمیشن ها
  • تایم لاین های تو در تو در نرم افزار Adobe Flash
  • کپی و معکوس کردن Motion Tween ها در Adobe Flash
  • اعمال Motion Tween در فضای سه بعدی Adobe Flash
  • ویرایش Motion Tween های ایجاد شده در Adobe Flash