ایران و پاکستان متن موافقت نامه تجارت آزاد را تا قبل از پایان سال جاری میلادی نهایی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی انتشار خبری در تاریخ ۹۶.۵.۲۱ با عنوان «بی توجهی به نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان» به نقل از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سیستان و بلوچستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سخنان آقای ریگی توضیحاتی به این شرح به دفتر خبرگزاری ارسال کرده است: پاکستان به عنوان یکی از کشورهای بزرگ مسلمان و همسایه ایران با جمعیت حدود ۲۰۰ میلیون نفر و برخورداری از بازاری بزرگ و رو به توسعه نقش برجسته ای در سیاست خارجی ایران داشته و دارد. اوضاع و احوال ژئوپلتیک منطقه و سمت و سوی تحولات آن، این نقش را نسبت به گذشته پررنگ ساخته است. بر این اساس طرفین از حدود ۱۰ سال پیش توسعه روابط اقتصادی را با انعقاد موافقت نامه تجاری مدنظر قرار داده اند. ۱-موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان که از سال ۲۰۰۶ اجرایی شده است، شامل ۳۰۹ قلم ترجیحات اعطایی ایران به پاکستان که به طور متوسط شامل ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش نرخ تعرفه است و ۳۳۸ قلم ترجیحات اعطایی پاکستان به ایران با حدود ...