فاروج- ایرنا- شماری از مدیران شهرستان فاروج و خراسان شمالی با حضور در روستای مه گجی فاروج از نزدیک با مشکلات این روستا آشنا شدند و برای رونق این روستای تقریبا خالی از سکنه برنامه ریزی کردند.