(بدون عنوان)

۲ مهر ۱۳۹۶
سحرخیز شده اند    تا شعر کنند طلوع چشمان ات را   واژه ها

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
حیات از یک دوست ات دارم شروع شد آن هم از دهان تو و من تازه فهمیدم که روی زمین هم می شود نفس کشید «نسترن علیخانی»  

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
صدای خنده های تو افتادن تکه های یخ است در لیوان بهارنارنج بخند می خواهم گلویی تازه کنم «محسن حسینخانی»

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
با نام تو بر پیشانی اش هر کوچه بزرگراهی ست تا افق «پرویز بیگی حبیب آبادی»

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
کوتاه ترین شب ها هم بی تو نمی گذشت  رحم کن عشق من     امشب شب یلداست «میلاد تهرانی»

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
نه عادت بدی هستم نه فعل حرامی نه گناه کبیره ای پس چرا می خواهی ترک ام کنی «رضا کاظمی»

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
این روزها بیشتر از همیشه  شعر می خوانم باید مطمئن شوم قبل از من تو را نسروده باشند «سمانه سوادی»

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
ببین چه بی صدا    دست هایم           تو را فریاد می زنند «شقایق لعلی»

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
عشق اتفاقی ست شگرف   بیفتد       برمی خیزم «ناظر توحیدی ثمرین»

(بدون عنوان)

۳۱ شهریور ۱۳۹۶
دستی ست بالای دست شب     دست سپید صبح «محمد زهری»